| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

با توجه به بروز مشکلات سایتی و عدم ارسال اصل برخی از مقالات پژوهشگران گرامی بنا به آخرین مصوبه شورای راهبردی همایش مهلت ارسال مقالات به 96/3/31 تغییر کرد بدیهی است تمدید زمان همایش تغییری در ارسال بسته های پستی در مهلت زمانی ارسال مرسوله ها ایجاد نمیکند.

با توجه به بروز مشکلات سایتی و عدم ارسال اصل برخی از مقالات پژوهشگران گرامی بنا به آخرین مصوبه شورای راهبردی همایش مهلت ارسال مقالات به 96/3/31 تغییر کرد بدیهی است تمدید زمان همایش تغییری در ارسال بسته های پستی در مهلت زمانی ارسال مرسوله ها ایجاد نمیکند.
بازگشت1396/03/24
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !

                                        

Follow Us


       


www.cpconf.ir


Contact Us :
Email : info@cpconf.ir
 
Tel : +9821 77890956
Address : Tehran,Iran