مهلت ارسال اصل مقالات :
22 بهمن 96

مهلت واریز هزینه ها
:
25 بهمن 96

برگزاری کنگره :
3 اسفند 96


                                                
>
.: اخبار

نوع مقالات مورد پذیرش همایش

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای همایش باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:


1.مقالات علمی-پژوهشی 
2.مقالات علمی-ترویجی )مروری(
3.مطالعات موردی 
4.مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی 
5.طرح های تحقیقاتیبازگشت1396/03/07
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !