مهلت ارسال اصل مقالات :
22 بهمن 96

مهلت واریز هزینه ها
:
25 بهمن 96

برگزاری کنگره :
3 اسفند 96


                                                
Home > اعضای هیات علمی
.: اعضای هیات علمی

 • جناب آقای دکتر حمیدرضا محمدی( استاد حوزه و دانشگاه)
 • حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن توفیقیان
 • حجت الاسلام والمسلمین علی محمد ابوالحسنی
 • حجت الاسلام والمسلمین سید علی مرتضوی
 • حجت الاسلام والمسلمین علی تبریزی(استاد سطوح عالی حوزه علمیه)
 • حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین میرحسینی
 • حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن یوسف زاده(مطالعات فرهنگی و اجتماعی)
 • جناب آقای دکتر مهدی حیدری(سطح سه حوزه علمیه - دکترای ارتباطات و مدیریت فرهنگی)
 • حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین خدابنده (حقوق و علوم سیاسی)
 • حجت الاسلام والمسلمین دکترسید محمود مرتضوی( علوم اجتماعی)
 • جناب آقای دکتر کمال اکبری(علوم اجتماعی و مدیریت فرهنگی)
 • حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین مرادی کوپایی( مدیریت اسلامی و فرهنگی)
 • جناب آقای دکتر عباس بخشنده بالی (هئیت علمی دانشگاه مازندران الهیات و معارف اسلامی)