مهلت ارسال اصل مقالات :
22 بهمن 96

مهلت واریز هزینه ها
:
25 بهمن 96

برگزاری کنگره :
3 اسفند 96


                                                
Home > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

 

جناب آقای احمد یوسف پور

 

جناب آقای دکتر حسین عزیزی نژاد

 

سرکار خانم دکتر ساناز مظاهری

 

جناب آقای دکتر سید احمد هاشمی

 

جناب آقای دکتر علی شمسی

                                                            
  جناب آقای دکتر عباس بخشنده بالی
  عضو هئیت علمی دانشگاه مازندران

                                                            
                                                         جناب آقای دکترصادق صیدبیگی
 
جناب آقای دکتر ناصر کاظم خانلو