| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نوع مقالات مورد پذیرش کنگره

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنگره، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنگره باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنگره، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنگره باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت

1.مقالات علمی-پژوهشی 
2.مقالات علمی-ترویجی )مروری(
3.مطالعات موردی 
4.مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی 
5.طرح های تحقیقاتیبازگشت1395/03/02
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !

                                        

Follow Us


       


www.cpconf.ir


Contact Us :
Email : info@cpconf.ir
 
Tel : +9821 77890956
Address : Tehran,Iran