| درباره کنگره > ساختار سازمانی کنگره >
.: ساختار سازمانی کنگره

ریاست کنگره:
دکتر حمیدرضا محمدی- معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
دبیر علمی کنگره:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده- مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی


                                        

Follow Us


       


www.cpconf.ir


Contact Us :
Email : info@cpconf.ir
 
Tel : +9821 77890956
Address : Tehran,Iran